Mobile shooter (Máy bắn đá)

Mobile shooter (Máy bắn đá)

Trong bài này, thỏ sẽ trình bày về ứng dụng xe bắn đá là một trong các mô hình của bộ Super KIT 16 mô hình. Tham khảo sản phẩm tại đây.

  1.  Hướng dẫn lắp ghép mô hình

Sau khi qua các bước trên chúng ta sẽ có một mô hình xe bắn đá hoàn chỉnh như sau.

2. Nạp chương trình mẫu

Tải chương trình mẫu tại đây

Và nạp vào micro:bit như hướng dẫn ở lập trình micro:bit cơ bản.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
X