Sale

Mô hình camera wifi (sản phẩm không bao gồm Micro:bit)

670.000VND

Rating
0 out of 5
SKU: DC_CODING0018 Category: Coding Kids

Mô tả

Bộ sản phẩm không bao gồm Micro:bit và mạch mở rộng Super:bit.

Thường mua kèm:

Micro:bit

Mạch mở rộng super:bit

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mô hình camera wifi (sản phẩm không bao gồm Micro:bit)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

error: Content is protected !!
X