Hướng dẫn sử dụng xe Tiny Car_Phần 7 (Sử dụng microphone)

Hướng dẫn sử dụng xe Tiny Car_Phần 7 (Sử dụng microphone)

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng microphone trên xe Tiny, với ứng dụng chớp đèn theo âm thanh.

Chú ý: nên sử dụng trong môi trường ít tiếng ồn.

  1. Chương trình mẫu: Tải về
  2. Kiểm tra kết nối microphone trên xe Tiny. Cần phải có jumper cap kết nối này thì mới hoạt động microphone được.

image.png

Vị trí microphone trên xe Tiny

image.png

3. Các khối lệnh sử dụng

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

Sau khi nạp chương trình mẫu, ta sẽ thấy đèn trên xe Tiny chớp sáng theo điệu nhạc.

image.png

image.png

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
X