Hướng dẫn sử dụng xe Tiny Car_Phần 6 (Tránh vật cản)

Hướng dẫn sử dụng xe Tiny Car_Phần 6 (Tránh vật cản)

Trong phần này chúng ta sẽ sử dụng cảm biến siêu âm để phát hiện vật cản và điều khiển động cơ xe để tránh vật cản.

Chương trình mẫu1: Tải về

Chương trình mẫu 2: Tải về

Kết hợp hướng dẫn phần 4 về điều khiển động cơ, và phần 5 sử dụng cảm biến siêu âm, chung ta cần sử dụng các khối lệnh sau.

image.png

image.png

image.png

image.png

Chương trình có dạng như sau:

image.png

Chương trình sẽ giúp xe Tiny tự tránh khi có vật cản phía trước.

image.png

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
X