Hướng dẫn sử dụng xe Tiny Car_Phần 4 (Điều khiển động cơ)

Hướng dẫn sử dụng xe Tiny Car_Phần 4 (Điều khiển động cơ)

Trong phần này chúng ta cùng tìm hiểu cách điều khiển động cơ để giúp xe chạy theo ý muốn.

Đây là vị trí 2 động cơ trên xe.

image.png

1. Điều kiển hướng

Chương trình mẫu: Tải về

Chúng ta sử dụng khối lệnh CarCtrl để điều khiển xe chạy thẳng, lùi, sang trái hay sang phải.

image.png

Kết hợp với hiển thị mũi tên trên micro:bit để tạo ra chương trình hoàn chỉnh.

image.png

image.png

image.png

Chương trình mẫu sẽ giúp xe chạy tiến trong 1s, lùi 1s, cua phải 1s, cua trái 1s, quay vòng trái 1s, quay vòng phải 1s, dừng 1s và tiếp tục vòng lặp.

2. Điều kiển tốc độ

Chương trình mẫu 1: Tải về

Chương trình mẫu 2: Tải về

Chúng ta sử dụng khối lệnh điều khiển tốc độ của 2 động cơ , hoặc từng động cơ.

image.png

Có 2 phương pháp để lập trình như sau:

Điều khiển đồng thời 2 động cơ

image.png

Điều khiển từng động cơ

image.png

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
X