Học lập trình Micro:bit cơ bản_Phần 7

Học lập trình Micro:bit cơ bản_Phần 7

Trong bài này chúng ta sẽ được giới thiệu:

  1. Cách mở một chương trình bất kỳ (có thể là chương trình mẫu) để chỉnh sửa, cũng như nạp vào micro:bit.
  2. Cách thêm 1 thư viện bên ngoài (trong trường hợp cần kết nối với các mô hình khác như xe Tự hành, Mạch SuperKit,…)

Cách mở một chương trình bất kỳ (từ file .hex)

Như đã giới thiệu ở những bài trước, sau khi tạo chương trình trên https://makecode.microbit.org/ chúng ta có thể nạp trực tiếp cho micro:bit hoặc lưu về máy file có đuôi .hex.

Vậy nếu bạn gửi file .hex đó cho người khác, hoặc bạn tìm thấy file .hex nào đó, và muốn xem nội dung bên trong thì chúng ta cần làm thế nào?

Chúng ta truy cập vào https://makecode.microbit.org/ sau đó click vào Import.

Sau trong hộp thoại Import chọn vào Import File

Sau đó chọn vào Browse, sau đó dẫn tới file .hex trên máy tính.

Sau khi chọn file muốn mở, chúng ta nhấn vào Go ahead! và chờ chương trình được tải lên.

Done!!! Chúng ta có thể kiểm tra source code trên trình duyệt.

 

Cách thêm một thư viện từ bên ngoài

Tạo một chương trình mới trên https://makecode.microbit.org/ , sau đó chúng ta chọn vào Extensions

Trong hộp thoại Extensions, chúng ta nhập vào địa chỉ thư viên muốn thêm vào (thường là copy từ link của nhà sản xuất).

Ví dụ ở đây mình nhập link thư viện mở rộng cho xe tự hành Tiny là https://github.com/YahboomTechnology/Tiny-bitLib thì sẽ hiện ra như sau:

Sau đó mình sẽ thấy xuất hiện thư viên mở rộng Tiny Car trong giao diện lập trình micro:bit như sau.

 

Như vậy là mình đã thêm thư viện mở rộng vào giao diện lập trình.

Chúc các bạn thực hiện thành công. Nếu có thắc mắc gì có thể comment ở dưới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
X