Học lập trình Micro:bit cơ bản – Phần 3

Học lập trình Micro:bit cơ bản – Phần 3

 

ĐẦU TIÊN BẠN CẦN CHUẨN BỊ:

       • Một mạch BBC microbit
       • Một dây cáp USB
       • Một bộ pin nếu sử dụng smarthphone, máy tính bảng….
       • Một bộ pin AAA.
       • Chương trình MakeCode.

 

I. TRÒ CHƠI GIA TỐC KẾ – MÔ TẢ CHUYỂN ĐỘNG.

1. Xúc xắc số

Bước 1: Mở Makecode.

  • Làm sạch khu vực lập trình. Xóa hai khối on startforever.

Bước 2:  Input → Kéo thả khối on shake vào khu vực lập trình.

 

Bước 3: Basic → Kéo thả show number lên khối on shake.

Bước 4: Math → Kéo thả pick random 0 to 10, và điều chỉnh các thông số như hình dưới đây.

Bước 5: Kết nối với micro:bit, sau đó chọn Download.

 

2. Xúc xắc hình.

Bước 1: Mở Makecode.

Bước 2: Làm sạch khu vực lập trình. Xóa hai khối on startforever.

Bước 3:  Input → Kéo thả khối on shake vào khu vực lập trình.

Bước 4: Basic → Kéo thả khối clear screen.

Bước 5: Variables Make aVariable  → Đặt tên biến: number  → Kéo thả set number to 0 vào dưới khối clear  screen.

 

Bước 6: Math → Kéo thả khối pick random 0 to 10. Điều chỉnh lại các thông số giống với hình dưới đây.

Bước 7: Logic → Kéo thả khối if true then else →  Nháy chuột trái vào dấu cộng (+).

Sao cho đủ 4 khối else if  như hình dưới đây:

 

Bước 8: Kéo thả khối theo hướng mũi tên.

 

Bước 9: Variables → Kéo thả number lần lượt vào vị trí các ô vuông trong hình.

Bước 10: Điều chỉnh các số 0 phía sau lần lượt từ trên xuống thành 1, 2, 3, 4, 5 như hình.

Bước 11: Basic → Kéo thả lần lượt khối show leds. Sau đó điều chỉnh các đèn LED giống với hình bên dưới.

 

Bước 12: Kết nối với micro:bit → Download.

3. Magic 8-ball

Nguyên tắc hoạt động:

 • Chương trình này tạo một số ngẫu nhiên từ 1 đến 3 sau đó sử dụng câu lệnh if…then..else… if.. để làm xuất hiện các ký hiệu khác nhau tùy thuộc vào số.
 • Nếu là số 3, nó sẽ hiển thị dấu tích cho ‘có’. nếu là số 2, nó sẽ hiển thị dấu X cho ‘không’.
 • Chương trình không cần kiểm tra xem số có phải là 1 hay không, vì nếu không phải là 3 hay 2, chắc chắn nó phải là 1. Nó sẽ hiển thị mặt ‘meh’ nghĩa là không chắc chắn.

Các bước thực hiện: Tương tự như xúc xắc hình, tuy nhiên mã lệnh của Magic 8- ball ngắn và đơn giản hơn so với xúc xắc số.

 

II. BỘ ĐẾM BƯỚC CHÂN CỦA GIA TỐC KẾ.

1. Bộ đếm bước chân.

Bước 1: Mở Makecode.

Bước 2: Xóa khối forever và giữ lại khối on start ở khu vực lập trình.

Bước 3: Variables Make a Variable, đặt tên biến: steps → Kéo thả khối set step to 0 vào khối on start.

Bước 4 Input → Kéo thả khối on shake vào khu vực lập trình.

Bước 5: Variables → Kéo thả khối change steps by 1 vào on shake.

Bước 6: Basic à Kéo thả show number 0.

Bước 7: Variables → Kéo thả steps vào số 0 ở khối show number. 

Bước 8: Kết nối micro:bit với máy tính hoặc smarthphone → Chọn Download.

2. Bộ đếm bước chân nhạy cảm.

Bước 1: Mở Makecode.

Bước 2: Variables Make a Variable, đặt tên biến: steps → Kéo thả khối set step to 0 vào khối on start.

Bước 3: Basic → Kéo thả show number dưới khốí set steps to 0.

Bước 4: Logic → Kéo thả  khối if true then vào forever.

 

Bước 5:

Bước 6: Vào Input → Kéo thả khối acceleration (mg) x vào số 0 đầu tiên, sau đó đổi x thành strength. Điều chỉnh số 0 phía sau thành 1500.

Bước 7: Vào Variables → Kéo thả khối change steps by 1.

 

Bước 8: Basic → Kéo thả khối show number.

Bước 9: Variables → Kéo thả khối steps.

Bước 10: Kết nối với micro:bit → Download.

 

3. Bộ đếm bước năng lượng thấp.

Bước 1: Mở Makecode.

  • Xóa khối forever và giữ lại khối on start ở khu vực lập trình.

Bước 2: Variables Make a Variable, đặt tên biến: steps → Kéo thả khối set step to 0 vào khối on start.

Bước 3: Input → Kéo thả khối on shake vào khu vực lập trình.

Bước 4: Variables → Kéo thả khối change steps by 1 vào on shake.

Bước 5: Input → Kéo thả on button A pressed vào khu lập trình.

Bước 6: Basic → Lần lượt kéo thả các khối: show number 0, pause (ms) 100, clear screen. Điều chỉnh số 100 thành 3000.

Bước 7: Variables → Kéo thả khối steps.

Bước 8: Kết nối với micro:btit. → Chọn Download.

 

III. CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ – TẠO NHIỆT KẾ.

Bước 1: Mở Makecode.

  • Làm sạch khu vực lập trình. Xóa hai khối forever on start.

Bước 3: Input → Kéo thả khối on button A pressed tới khu vực lập trình.

Bước 4: Basic →  Kéo thả khối show number vào khối on button A pressed.

Bước 5: Input  Kéo thả khối temperature (◦C) vào số 0 ở khối show number.

Bước 6: Kết nối với micro:bit. → Download.

Ứng dụng cảm biến la bàn trên micro:bit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
X