STEAM

STEAM là viết tắt của khoa học – Science, công nghệ – Technology, kỹ thuật – Engineering, Nghệ thuật -Art, và Toán học – Mathematics kết hợp cùng tạo nên mô hình STEAM – mô hình dạy học hiện đại và hiệu quả nhất hiện nay.

Hiển thị tất cả 15 kết quả

error: Content is protected !!
X