Danh mục: Xe tự hành Tiny Car

Hướng dẫn sử dụng xe Tiny Car_Phần 8 (Tracking)
Bài viết

Hướng dẫn sử dụng xe Tiny Car_Phần 8 (Tracking)

Trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách lập trình để xe chạy theo đường dẫn (tracking). Ví dụ mẫu Chương trình mẫu 1 : (Tracking) Tải về Chương trình mẫu 2 : (Tracking và đèn) Tải về 2. Nguyên lý hoạt động Trên xe có 2 cảm biến hồng ngoại để phân...

Hướng dẫn sử dụng xe Tiny Car_Phần 1
Bài viết

Hướng dẫn sử dụng xe Tiny Car_Phần 1

Các bạn cần làm quen với microbit thông qua các bài viết về Lập trình micro:bit cơ bản để sử dụng được Micro:bit. Để đọc và chỉnh sửa các source code mẫu, các bạn tham khảo cách tải chương trình mẫu tại đây. Các kết nối với micro:bit trên xe Tiny Car 1. Chúng ta...

error: Content is protected !!
X